Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 53000 - 54000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 48000 - 50000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 49000 - 50000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 51500 - 52000 ZayHnone 2019-10-09
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 480 - 500 ZayHnone 2019-10-09
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 79000 ZayHnone 2019-10-09
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 78000 - 78500 ZayHnone 2019-10-09
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 75000 ZayHnone 2019-10-09
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 76000 - 76500 ZayHnone 2019-10-09
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 72000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း 103000 - 105000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 95000 - 104000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲတီစိမ်း (ခွဲပဲ) ပဲ ၃ တင်း 95000 - 96000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 72000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 68000 - 70000 ZayHnone 2019-10-09
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 127000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 105000 - 108000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 101000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 101000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 78000 - 80000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 65000 - 68000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 53000 - 55000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-10-09
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 76000 - 77000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 95000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 92000 ZayHnone 2019-10-09
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 63000 ZayHnone 2019-10-09
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-10-09
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 56000 ZayHnone 2019-10-09
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 108000 - 110000 ZayHnone 2019-10-09
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 120000 - 124000 ZayHnone 2019-10-09
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 75000 - 80000 ZayHnone 2019-10-09
မတ်ပဲ (ရေသွင်း) ပဲ ၃ တင်း 65000 - 68000 ZayHnone 2019-10-09
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 85000 - 86000 ZayHnone 2019-10-09
ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) ပြောင်း ၃ တင်း 18000 - 20000 ZayHnone 2019-10-09
ပြောင်းဖူး (CP) ပြောင်း ၃ တင်း 21000 - 21500 ZayHnone 2019-10-09
အထွက်တိုးနီ ပြောင်း ၃ တင်း 28500 - 29000 ZayHnone 2019-10-09
ဆန်ပြောင်း ပြောင်း ၃ တင်း 30000 - 32000 ZayHnone 2019-10-09
ဘိုကိတ် ပဲ ၃ တင်း 135000 ZayHnone 2019-10-09
S1 လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 - 3150 ZayHnone 2019-10-09
အနီ လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 - 3200 ZayHnone 2019-10-09
အနီ လုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 - 3400 ZayHnone 2019-10-09
Mတွဲ လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2900 - 2800 ZayHnone 2019-10-09
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 - 63000 ZayHnone 2019-10-09
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 148000 - 154000 ZayHnone 2019-10-09