Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 550 - 570 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 79000 ZayHnone 2019-07-15
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 81000 ZayHnone 2019-07-15
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 78000 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 80500 - 81000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 99000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 96000 - 102000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 70000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 55000 - 58000 ZayHnone 2019-07-15
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 114000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 97000 - 100000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 80000 - 87000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 95000 ZayHnone 2019-07-15
ဘိလပ်စေ့ ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 68000 - 78000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 47000 - 58000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 57000 - 58000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း 77500 - 78000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 76000 - 77000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 99000 - 100000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 93000 - 94000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း 97000 - 98000 ZayHnone 2019-07-15
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 59000 ZayHnone 2019-07-15
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 56000 - 57000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 55000 - 55500 ZayHnone 2019-07-15
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 115000 - 118000 ZayHnone 2019-07-15
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 117000 - 123000 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 77000 - 78000 ZayHnone 2019-07-15
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 92000 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) ပြောင်း ၃ တင်း 24000 - 25000 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းဖူး (CP) ပြောင်း ၃ တင်း 25000 - 26500 ZayHnone 2019-07-15
အထွက်တိုးနီ ပြောင်း ၃ တင်း 30000 - 32400 ZayHnone 2019-07-15
ဆန်ပြောင်း ပြောင်း ၃ တင်း 42000 - 43000 ZayHnone 2019-07-15
ဘိုကိတ် ပဲ ၃ တင်း 100000 - 115000 ZayHnone 2019-07-15
S1 လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3650 - 3700 ZayHnone 2019-07-15
အနီ လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 - 3800 ZayHnone 2019-07-15
အနီ လုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 - 3400 ZayHnone 2019-07-15
Mတွဲ လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3100 - 3400 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 163000 - 168000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူ (ဂျပန်) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 175000 - 182000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းညို နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 150000 - 153000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းနက်(စမုံ) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 260000 - 275000 ZayHnone 2019-07-15
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 71000 ZayHnone 2019-07-15
ဆီနေကြာ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 45000 - 47000 ZayHnone 2019-07-15
မုန့်ညှင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 1200 - 1400 ZayHnone 2019-07-15
ရှမ်းဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2800 ZayHnone 2019-07-15
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3050 - 3400 ZayHnone 2019-07-15
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 12000 - 12500 ZayHnone 2019-07-15