Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 51500 - 52000 ZayHnone 2019-09-20
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 500 - 530 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 78000 ZayHnone 2019-09-20
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 79000 ZayHnone 2019-09-20
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 75000 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 77500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း 103000 - 105000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 95000 - 107000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်းရိုးရိုး ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်း (ခွဲပဲ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 96000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 72000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 68000 ZayHnone 2019-09-20
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 125000 - 126000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 108000 - 110000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 105000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 105000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 65000 - 75000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 50000 - 57000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 55000 - 57000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 77000 - 78000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲချဉ်ပေါင် ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-09-20
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 100000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 90000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း 97000 - 98000 ZayHnone 2019-09-20
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 62000 ZayHnone 2019-09-20
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 58000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 59000 - 60000 ZayHnone 2019-09-20
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 116000 - 118000 ZayHnone 2019-09-20
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 122000 - 125000 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 75000 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ (ရေသွင်း) ပဲ ၃ တင်း 65000 - 66000 ZayHnone 2019-09-20
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 85000 - 86000 ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) ပြောင်း ၃ တင်း 2100 - 22000 ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်းဖူး (CP) ပြောင်း ၃ တင်း 21000 - 21500 ZayHnone 2019-09-20
အထွက်တိုးနီ ပြောင်း ၃ တင်း 30000 - 32400 ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ပြောင်း ပြောင်း ၃ တင်း 42000 - 43000 ZayHnone 2019-09-20
ဘိုကိတ် ပဲ ၃ တင်း 135000 ZayHnone 2019-09-20
S1 လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2900 - 3100 ZayHnone 2019-09-20
အနီ လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 4000 ZayHnone 2019-09-20
အနီ လုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 - 3400 ZayHnone 2019-09-20
Mတွဲ လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 - 63000 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 145000 - 155000 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းညို နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 132000 - 133000 ZayHnone 2019-09-20
နမ်းနက် နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 220000 - 243000 ZayHnone 2019-09-20
ဆောင်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းနက်(စမုံ) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 235000 - 243000 ZayHnone 2019-09-20
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 66000 ZayHnone 2019-09-20
ဆီနေကြာ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 52000 ZayHnone 2019-09-20