Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
929 ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-07-15
ကုဖြူလုံးကြီး ပဲ ၁ တင်း 26700 ZayHnone 2019-07-15
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 32500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဒီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 33200-29500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဒီစိမ်းသေး ပဲ ၁ တင်း 34000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲနီလုံးကြား ပဲ ၁ တင်း 19300 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၁ တင်း 19000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 32000 ZayHnone 2019-07-15
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 29000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲယင်းဝါ ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲနီလုံး ရိုးရိုး ပဲ ၁ တင်း 20000-19500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုတ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 19500 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းနီ ပြောင်း ၁ တင်း 10200 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 730 - 650 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 650 - 550 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 350 - 550 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်ဖြူ ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2500 - 2000 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်ဖြူ သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1700 - 1200 ZayHnone 2019-07-15
V3 V7 ပဲ ၁ တင်း 25700 ZayHnone 2019-07-15
ဆီးနှမ်း နှမ်း ၁ ပိဿာ 49000 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1400 - 1435 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲလုံဖြူကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ 1400 - 1450 ZayHnone 2019-07-15
စားတော်ပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1315 - 1335 ZayHnone 2019-07-15
စွန်တာနီ/ပြာ ပဲ ၁ ပိဿာ 1180 - 1220 ZayHnone 2019-07-15
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1650 - 1830 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး (ကုန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 1460- 1500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 1855 - 1950 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဒီစိမ်း ပခုက္ကူ ပဲ ၁ ပိဿာ 1750 - 1835 ZayHnone 2019-07-15
ပဲတီစိမ်း ခရမ်းရွှေဝါ ပဲ ၁ ပိဿာ 1865 - 1920 ZayHnone 2019-07-15
ပဲတီစိမ်း ဝါးခယ်မ ပဲ ၁ ပိဿာ 1800 - 1835 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းဆံ ပြောင်း ၁ ပိဿာ 515 - 560 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းဖြူ ပဲခူး ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1200 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းဖြူ မင်းလှ ပဲ ၁ ပိဿာ 1100 - 1120 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းဖြူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1100 - 1120 ZayHnone 2019-07-15
ပဲလွန်းနီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1250 ZayHnone 2019-07-15
ဘိုကိတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 915 - 970 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ RAW ပဲ ၁ ပိဿာ 1335 - 1345 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ FAQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 798000 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ SQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 948000 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 1850 - 1875 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (သိပ္ပံ) ပဲ ၁ ပိဿာ 1000 - 1035 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (အထွက်တိုး) ပဲ ၁ ပိဿာ 1030 - 1050 ZayHnone 2019-07-15
ဆိပ်ဖြူရှယ် (ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 850 ZayHnone 2019-07-15
ဆိပ်ဖြူလတ်ကြီး(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 775 ZayHnone 2019-07-15
ဆိပ်ဖြူလတ်သန့်(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 700 ZayHnone 2019-07-15
ဆိပ်ဖြူလတ်ချော(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 600 ZayHnone 2019-07-15
မုံရွာရှယ် (သစ်)(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 875 ZayHnone 2019-07-15
မုံရွာလတ်ကြီး(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 800 ZayHnone 2019-07-15
မုံရွာလတ်သန့်(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 725 ZayHnone 2019-07-15
မုုံရွာ လက်ချော(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 625 ZayHnone 2019-07-15