Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 43000 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း 48000-45000 ZayHnone 2019-09-20
နေကြာစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 1900 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1280 ZayHnone 2019-09-20
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 670 ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း 10500 ZayHnone 2019-09-20
ဂျုံထွက်တိုး ဂျုံ ၁ တင်း 15500 ZayHnone 2019-09-20
ဂျုံဖြူသန့် ဂျုံ ၁ တင်း 17500-17000 ZayHnone 2019-09-20
ထိုင်ဝမ် ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-09-20
929 ပဲ ၁ တင်း 25900 ZayHnone 2019-09-20
ကုဖြူလုံးကြီး ပဲ ၁ တင်း 26000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 28500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဒီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 34500-31500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲနီလုံးကြား ပဲ ၁ တင်း 20200 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၁ တင်း 21000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 31500 ZayHnone 2019-09-20
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-09-20
မြေထောက်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 40000 - 37000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲနီလုံး ရိုးရိုး ပဲ ၁ တင်း 19500 ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်းနီ ပြောင်း ၁ တင်း 9500 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 730 - 650 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 650 - 550 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 350 - 550 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်ဖြူ ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 3300 - 2800 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်ဖြူ သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2300 - 1500 ZayHnone 2019-09-20
V3 V7 ပဲ ၁ တင်း 24800 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1300 - 1335 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲလုံဖြူကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ 1280 - 1320 ZayHnone 2019-09-20
စားတော်ပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1250 - 1270 ZayHnone 2019-09-20
စွန်တာနီ/ပြာ ပဲ ၁ ပိဿာ 1180 - 1255 ZayHnone 2019-09-20
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1650 - 1830 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး (ကုန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 1460 - 1500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 1945 - 2040 ZayHnone 2019-09-20
ပဲစဉ်းငုံနီ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 855000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဒီစိမ်း ပခုက္ကူ ပဲ ၁ ပိဿာ 1915 - 2085 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်း ခရမ်းရွှေဝါ ပဲ ၁ ပိဿာ 1965 - 2000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်း ဝါးခယ်မ ပဲ ၁ ပိဿာ 1830 - 1870 ZayHnone 2019-09-20
ပဲတီစိမ်း အညာရွှေဝါ ပဲ ၁ ပိဿာ 1500 - 1835 ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်းဆံ ပြောင်း ၁ ပိဿာ 460 - 475 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းဖြူ ပဲခူး ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1235 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းဖြူ မင်းလှ ပဲ ၁ ပိဿာ 1150 - 1170 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းဖြူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1130 - 1150 ZayHnone 2019-09-20
ပဲလွန်းနီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1250 ZayHnone 2019-09-20
ဘိုကိတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1250 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ RAW ပဲ ၁ ပိဿာ 1280 - 1295 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ FAQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 779000 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ SQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 930000 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 1800 - 1825 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (သိပ္ပံ) ပဲ ၁ ပိဿာ 1000 - 1020 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (အထွက်တိုး) ပဲ ၁ ပိဿာ 1030 - 1050 ZayHnone 2019-09-20