Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဗိုလ်စားပဲ ဗိုလ်စားပဲ တစ်ပိဿာ 1400 ZayHnone 2019-07-15
နာနတ်သီး နာနတ်သီး တစ်လုံး 600 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုတ်စေ့ / ပဲငပိ ပဲ ၁ ပိဿာ 1025 ZayHnone 2019-07-15
စီပီပြောင်း ပြောင်း ၁ ပိဿာ 450 ZayHnone 2019-07-15
ကုဝါတိုး ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1420 ZayHnone 2019-07-15
929 ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1420 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ ပိဿာ 900 ZayHnone 2019-07-15
ထောပတ် (အလတ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1575 ZayHnone 2019-07-15
ပဲနီပြား ပဲ ၁ ပိဿာ 1100 - 1400 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ ပိဿာ 3300 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းညို နှမ်း ၁ ပိဿာ 3000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဘတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1250 - 1300 ZayHnone 2019-07-15
S1 လုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 - 3600 ZayHnone 2019-07-15
S1 ဆီဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3200 - 3300 ZayHnone 2019-07-15
M12 လုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 - 3600 ZayHnone 2019-07-15
အနီလုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 - 3600 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-07-15
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1550 - 1540 ZayHnone 2019-07-15
ထန်းလျက်လုံးလတ်ချော ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ 1375 - 1425 ZayHnone 2019-07-15
မြေပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-07-15
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1540 - 1630 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 500 - 700 ZayHnone 2019-07-15
ငရုပ်သီး ငရုပ် ၁ ပိဿာ 3700 ZayHnone 2019-07-15
မြေပဲဆံ Jနီလုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ 30000 - 33000 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲဝါ (ဟော်လန်) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 26500 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲဝါ (929) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 26500 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲဖြူကြီး (V2) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 26500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၂၀ ပိဿာ 18500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲနီပြား ပဲ ၁၉ ပိဿာ 22000 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းဖူးစေ့ (CP) ပြောင်း ၁၈ ပိဿာ 8800 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူသန့် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 52000 - 57000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5500 - 6500 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7400 - 7600 ZayHnone 2019-07-15
စားဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1475 ZayHnone 2019-07-15
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1230 ZayHnone 2019-07-15
ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3400 ZayHnone 2019-07-15
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3700 ZayHnone 2019-07-15
လုံံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3800 - 3900 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 26300 ZayHnone 2019-07-15
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 29000 ZayHnone 2019-07-15
ကုုလားပဲ(HL) ပဲ ၁ တင်း 28000 -28500 ZayHnone 2019-07-15
ကုလားပဲ(V2) ပဲ ၁ တင်း 27000 - 27500 ZayHnone 2019-07-15
မြကြေးမုံ ပဲ ၁ တင်း 30500 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 30000-35000 ZayHnone 2019-07-15
ဘိုကိတ် ပဲ ၁ တင်း 19000 ZayHnone 2019-07-15
စားတော်ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-07-15
အင်းမဆန် ဆန် ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-07-15