Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ကုဝါတိုး ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1380 - 1370 ZayHnone 2019-09-20
V2 ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1360 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ ပိဿာ 975 ZayHnone 2019-09-20
ပဲထောဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 1600 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဘတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1350 - 1400 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဘတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1250 - 1300 ZayHnone 2019-09-20
S1 လုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3900 ZayHnone 2019-09-20
S1 ဆီဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3550 - 3600 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 - 7200 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-09-20
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1660 - 1670 ZayHnone 2019-09-20
ထန်းလျက်လုံးလတ်ချော ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ 1400 - 1450 ZayHnone 2019-09-20
မြေပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 8000 ZayHnone 2019-09-20
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1660 - 1750 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 500 - 700 ZayHnone 2019-09-20
ငရုပ်သီး ငရုပ် ၁ ပိဿာ 3400 ZayHnone 2019-09-20
မြေပဲဆံ Jနီလုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲဝါ (ဟော်လန်) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25700 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲဝါ (929) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25700 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲဖြူကြီး (V2) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25700 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုတ် ပဲ ၁၈ ပိဿာ 18000 ZayHnone 2019-09-20
စွန်တာပြာ ပဲ ၂၀ ပိဿာ 19000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၂၀ ပိဿာ 19500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 - 7500 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 - 7000 ZayHnone 2019-09-20
စားဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1615 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1350 ZayHnone 2019-09-20
ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2400 - 2500 ZayHnone 2019-09-20
ဆီဆံရွေးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2650 - 2750 ZayHnone 2019-09-20
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 ZayHnone 2019-09-20
လုံံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 25000 - 25200 ZayHnone 2019-09-20
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-09-20
ကုုလားပဲ(HL) ပဲ ၁ တင်း 28000 - 28500 ZayHnone 2019-09-20
ကုလားပဲ(V2) ပဲ ၁ တင်း 26000 ZayHnone 2019-09-20
မြကြေးမုံ ပဲ ၁ တင်း 28000 - 28500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 30000 - 35000 ZayHnone 2019-09-20
ဘိုကိတ် ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-09-20
စားတော်ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-09-20
အင်းမဆန် ဆန် ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-09-20
အင်းမစူပါ(o) ဆန် ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-09-20
မှော်ဘီ ဆန် ၁ တင်း 21000 ZayHnone 2019-09-20
ကရင်မဆန် ဆန် ၁ တင်း 19000 ZayHnone 2019-09-20
ဆင်းသွယ်(o) ဆန် ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-09-20
ဆင်းသွယ် ဆန် ၁ တင်း 22000 ZayHnone 2019-09-20
ရိုးနီရှယ် ဆန် ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-09-20
သုခရှယ် ဆန် ၁ တင်း 20000 ZayHnone 2019-09-20
ပေါ်ဆန်းမွှေး(ပုသိမ်) ဆန် ၁ တင်း 43000 ZayHnone 2019-09-20
ရတနာတိုး ဆန် ၁ တင်း 18000 ZayHnone 2019-09-20