Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၇၅၀၀ မှ ၈၀၀၀ AMIA 2019-09-20
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၁၆၁၀ မှ ၁၆၂၀ AMIA 2019-09-20
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် ၅၇၀၀၀ မှ ၅၈၀၀၀ သစ် AMIA 2019-09-20
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၂၅၀၀ AMIA 2019-09-20
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ 2400 AMIA 2019-09-20
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 27300 ဟောင်း AMIA 2019-09-20
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 29300 သစ် AMIA 2019-09-20
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၆၅၀၀ မှ ၇၀၀၀ AMIA 2019-09-20
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6700 AMIA 2019-09-20
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 15000 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-09-20
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ 4500 AMIA 2019-09-20
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၂၉၅၀ မှ ၃၀၀၀ AMIA 2019-09-20
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း တစ်တင်း 10500 AMIA 2019-09-20
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 134000 AMIA 2019-09-20
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် 212000 AMIA 2019-09-20
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ 1450 AMIA 2019-09-20
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ 350 AMIA 2019-09-20
ပဲနောက်သေး ပဲ တစ်အိတ် 33000 AMIA 2019-09-20
ပဲလွန်း(ဝါ) ပဲ တစ်အိတ် 22000 AMIA 2019-09-20
ကုလားပဲ(929) ပဲ တစ်အိတ် 26400 AMIA 2019-09-20
ကုလားပဲ(HL) ပဲ တစ်အိတ် 25700 AMIA 2019-09-20
ပဲထောပတ် ပဲ တစ်အိတ် 30300 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 910000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 39000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 560000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 22500 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 876000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 42000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 596000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 885000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 561000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 902000 AMIA 2019-09-20
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 561000 AMIA 2019-09-20
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-09-20
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 830 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 830 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-09-20
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 199 ဂျပန်(TOCOM) 2019-09-20
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 197 ဂျပန်(TOCOM) 2019-09-20
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 12100 တရုတ်(SHFE) 2019-09-20
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 12020 တရုတ်(SHFE) 2019-09-20