Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် ၂၄၅၀၀၀ မှ ၂၆၁၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-07-15
နှမ်းဖြူ(ခြုံ) နှမ်း တစ်အိတ် ၁၇၈၀၀၀ မှ ၁၈၃၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-07-15
နှမ်းဖြူ နှမ်း တစ်အိတ် ၁၈၅၀၀၀ မှ ၁၈၇၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-07-15
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် ၁၆၀၀၀၀ မှ ၁၆၅၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-07-15
နှမ်းညို နှမ်း တစ်အိတ် ၁၆၀၀၀၀ မှ ၁၆၂၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-07-15
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်အိတ် ၆၇၀၀၀ မှ ၆၈၀၀၀ AMIA 2019-07-15
ပဲပုတ်(ဗမာ) ပဲ တစ်အိတ် ၅၈၀၀၀ မှ ၆၀၀၀၀ သစ် AMIA 2019-07-15
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် ၄၅၀၀၀ မှ ၅၇၀၀၀ AMIA 2019-07-15
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6000 AMIA 2019-07-15
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 1550 AMIA 2019-07-15
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် ၅၂၀၀၀ မှ ၅၃၀၀၀ သစ် AMIA 2019-07-15
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၃၀၀၀ မှ ၁၄၀၀၀ AMIA 2019-07-15
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 29900 ဟောင်း AMIA 2019-07-15
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 29500 သစ် AMIA 2019-07-15
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၅၅၀၀ မှ ၆၀၀၀ AMIA 2019-07-15
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6500 AMIA 2019-07-15
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 15500 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-07-15
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀ မှ ၁၄၀၀ ဆောင်း AMIA 2019-07-15
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၄၄၀ မှ ၄၅၀ AMIA 2019-07-15
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ 19000 သစ် AMIA 2019-07-15
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၃၆၀၀ မှ ၃၆၅၀ AMIA 2019-07-15
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၃၃၀၀ မှ ၃၃၅၀ AMIA 2019-07-15
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 170000 AMIA 2019-07-15
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် 180000 AMIA 2019-07-15
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ ၁၅၀၀ မှ ၁၅၂၅ AMIA 2019-07-15
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၃၃၀ မှ ၄၀၀ AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 920000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 902000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 43000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 590000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 876000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 40000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 545000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 884000 AMIA 2019-07-15
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 40000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 545000 AMIA 2019-07-15
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-07-15
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 600 AMIA 2019-07-15
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 7000 AMIA 2019-07-15
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 700 AMIA 2019-07-15
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 1700 AMIA 2019-07-15
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 1200 AMIA 2019-07-15
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 850 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-15
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-15
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 920 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-15