မိဘနှစ်ပါး၏ ပြုစုပျိုးထောင်မှုဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ (ပျဉ်းမနား) ပထမနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာရပ်များကို လေ့လာဆည်ပူးတက်ရောက်နေပြီး ဝါသနာအရ အားလပ်ချိန်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။