Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲစင်းငုံ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
စားတော်ပဲ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မတ်ပဲ ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲပိစပ် ပဲ ၂၀ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ကုလားပဲ (TW) ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
929 ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲထောပတ် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲနောက် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲကြီး ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲနီ ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲလွန်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ဘိုကိတ် ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းနက် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းနီ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းညို နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၁၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နေကြာ နေကြာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
S1 လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နီလုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နီဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မြေပဲတောင့် S1 (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မြေပဲတောင့်စို (S1) ကျွန်း မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မြေပဲတောင့် (နီ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
(နီ)ခ မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မြေပဲတောင့် ပင်ပြန့်စို မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပင်ပြန့် (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပင်ပြန့် ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
မြေပဲတောင့်စို (S1) ရေသွင်း မြေပဲ ၇ ပိသာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲနီပြား ပဲ ၁၉ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
929 ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
V2 ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-06-20
V6 ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-06-20
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 8500 ZayHnone 2019-06-20
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
ပဲလွန်းပြာ ကြက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
ပဲလွန်းပြာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-06-20
ထန်းလျက်သစ်ခေါက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-06-20