Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 32000 ZayHnone 2019-08-16
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-08-16
929 ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-08-16
V2 ပဲ ၁ တင်း 26800 ZayHnone 2019-08-16
V6 ပဲ ၁ တင်း 26000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 32500 - 30000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း 18300 ZayHnone 2019-08-16
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 23000-30000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁ တင်း 28000 - 29500 ZayHnone 2019-08-16
ပဲနီပြား ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-08-16
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 52000 ZayHnone 2019-08-16
ထောဖြူ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 675 - 700 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 600 - 650 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 600 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-08-16
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-08-16
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 15000 ZayHnone 2019-08-16
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-08-16
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6700 ZayHnone 2019-08-16
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 - 7000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 54000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 47000 - 48000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 44000 - 45000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-08-16
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 550 - 570 ZayHnone 2019-08-16
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 81000 - 81000 ZayHnone 2019-08-16
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 81000 - 81000 ZayHnone 2019-08-16
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 78000 ZayHnone 2019-08-16
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 81000 - 81000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 95000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း 113000 - 115000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 108000 - 112000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 72000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 58000 - 63000 ZayHnone 2019-08-16
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 115000 - 116000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 105000 - 107000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 87000 - 93000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 95000 - 100000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲရာဇာ ပဲ ၃ တင်း 53500 ZayHnone 2019-08-16
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 78000 - 80000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 70000 - 80000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 47000 - 60000 ZayHnone 2019-08-16
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 59000 ZayHnone 2019-08-16