မြေဆီလွှာ

ဒေသခံအဏုဇီဝများ စုဆောင်းခြင်း Greenovator
ဒေသခံအဏုဇီဝများ စုဆောင်းခြင်း
မြေချဉ်မှု (pH နိမ့်မှု) အား ပြုပြင်ကုစားခြင်းနည်းလမ်းများ Greenovator
မြေချဉ်မှု (pH နိမ့်မှု) အား ပြုပြင်ကုစားခြင်းနည်းလမ်းများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေအမျိုးအစားများနှင့် မြေဆီလွှာအကြောင်း Greenovator
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေအမျိုးအစားများနှင့် မြေဆီလွှာအကြောင်း
မြေဆီလွှာဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍ PC Myanmar
မြေဆီလွှာဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ကဏ္ဍ
ကမ္ဘာမြေကြီးတွေက ကျောက်သားတွေကို တိုက်စားတာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ…. (၁) Greenovator
ကမ္ဘာမြေကြီးတွေက ကျောက်သားတွေကို တိုက်စားတာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ…. (၁)
အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သဘာဝမြေဆွေး (organic manures)ရဲ့အရေးပါမှုများ Greenovator
အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သဘာဝမြေဆွေး (organic manures)ရဲ့အရေးပါမှုများ
မြေဆီလွှာ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ Greenovator
မြေဆီလွှာ သက်ဆိုးရှည်ဖို့
မြေဆီလွှာအကြောင်းသိကောင်းစရာ Greenovator
မြေဆီလွှာအကြောင်းသိကောင်းစရာ
မြေဆီလွှာတည်ဆောက်ပုံကို အော်ဂဲနစ်အနနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်မြင်မလဲ? Greenovator
မြေဆီလွှာတည်ဆောက်ပုံကို အော်ဂဲနစ်အနနဲ့ ဘယ်လိုကြည့်မြင်မလဲ?
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ မြေဆီလွှာအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ Greenway
ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ မြေဆီလွှာအတွက် မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ
ဆပ်ပြာပေါက်မြေ မြေဆီလွှာ ပြုပြင်နည်း UNESCO-LIFT
ဆပ်ပြာပေါက်မြေ မြေဆီလွှာ ပြုပြင်နည်း
မြေဆီလွှာ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးမည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ် UNESCO-LIFT
မြေဆီလွှာ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးမည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်
သဘာဝနည်းကျ မြေဆီလွှာပြုပြင်ခြင်း UNESCO-LIFT
သဘာဝနည်းကျ မြေဆီလွှာပြုပြင်ခြင်း
မြေဆီလွှာ ပြုပြင်ပေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ UNESCO-LIFT
မြေဆီလွှာ ပြုပြင်ပေးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးများ
ပင်လယ်ရေငန်ဝင်တတ်တဲ့ လယ်ယာမြေတွေအတွက် သိကောင်းစရာများ UNESCO-LIFT
ပင်လယ်ရေငန်ဝင်တတ်တဲ့ လယ်ယာမြေတွေအတွက် သိကောင်းစရာများ
စူပါဘိုကာရှီ(super bokashi) Greenovator
စူပါဘိုကာရှီ(super bokashi)
ဘောစကိုင်းပင်နှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းခြင်း Greenovator
ဘောစကိုင်းပင်နှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းခြင်း
pH တိုင်းကြမယ် Greenovator
pH တိုင်းကြမယ်
တီစွန့်ပစ်မြေဩဇာ ပြုလုပ်သည့်နည်းလမ်းများ Greenovator
တီစွန့်ပစ်မြေဩဇာ ပြုလုပ်သည့်နည်းလမ်းများ
လွှစာဘိုကာရှီပြုလုပ်နည်း Greenovator
လွှစာဘိုကာရှီပြုလုပ်နည်း
မြက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့ မြက်မြေဆီ Greenovator
မြက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့ မြက်မြေဆီ

Partners

  စကားပုံ  

"မျိုးကောင်းမှ ပျိုးကောင်းမည်"