ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ

အခမဲ့ ရယူပါ (5.19 MB)

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ

အစိမ်းရောင်လမ်း၏ စာအုပ်စင် ကဏ္ဍမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ စာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်း အင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာအုပ်သည် တောင်သူများအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ရိတ်သိမ်းပြီးချိန် လိုအပ်သော နည်းပညာများကို သိရှိနာလည်သဘောပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၅.၁၉ မက်ဂါဘိုက် ဖြစ်ပါတယ်။