ရေသွင်းနည်းအမျိုးမျိုးနှင့် အစက်ချရေသွင်းနည်းစနစ်အကြောင်း

အခမဲ့ ရယူပါ (361.75 KB)

ရေသွင်းနည်းအမျိုးမျိုးနှင့် အစက်ချရေသွင်းနည်းစနစ်အကြောင်း

စိုက်ပျိုးရေးရှားပါးမှုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရသော အပူပိုင်းဒေသရှိ တောင်သူများ အနေဖြင့် ရေကို စနစ်တကျ အသုံးချတတ်ရန် လိုအပ်လှပေသည်။ အစက်ချရေသွင်းးစိုက်ပျိုးရေးစနစ်သည် အချိန်ကုန်လုပ်အားသက်သာ၍ ထိရောက်သော ရေသွင်းနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း တွင်ကျယ်လာသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အစက်ချရေသွင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လိုသညါ့ တောင်သူများအနေဖြင့် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အလိုဌာ ဤစာအုပ်ကို စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဤစာအုပ်ကို ပီစီမြန်မာ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများသိရှိနားလည်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပေးပါသော ပီစီမြန်မာအဖွဲ့အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက် ။        ။ စာအုပ်အရွယ်အစာမှာ ၃၆၁.၇၅ ကီလိုဘိုက်သာ ရှိပါသည်။