အမျိုးသမီးသီးသန့်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။  

စိုက်မွေးလောက အောင်မြင်နေသော အမျိုးသမီးများ၊ အိမ်ရှင်မများသိသင့်တဲ့ ဆောင်းပါးများ၊ ခံယူချက်များ ယူဆချက်များကို အချင်းချင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာကို ယခုထက်ပိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုတတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဦးစားပေးဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်။ 

  1. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အကြောင်းအရာများ 
  2. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွင် ကြုံတွေနေရာသော အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ
  3. အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနည်းများ
  4. ကျန်းမာရေးနှင့် မိသားစုအဟာရ
  5. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ