Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1415 ZayHnone 2019-07-15
ကရင်မ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 20900 - 21200 90(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ကရင်မ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 19300 - 19700 80(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 18400 - 18600 90(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 18200 - 18500 80(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ငစိန် ဆန် တစ်တင်းခွဲ 21000 85(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ငစိန် ဆန် တစ်တင်းခွဲ 20000 - 20500 75(Raw) ZayHnone 2019-07-15
ဆန်ကွဲ (B-2/3/4) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 14500 - 14600 ZayHnone 2019-07-15
ဆန်ကွဲ (B-1/2) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 15100 - 15300 ZayHnone 2019-07-15
ဆန်ကွဲ (B-1&Extra) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 15600 - 15800 ZayHnone 2019-07-15
ဖွဲနု ဖွဲနု တစ်ပေါင် 143 - 145 တပေါင်နှုန်း ZayHnone 2019-07-15
ပဲစင်းငုံသစ် ပဲ ၁တင်း 26000 ZayHnone 2019-07-15
ပဲစင်းငုံဟောင်း ပဲ ၁တင်း 21500 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းနက်(ထိပ်စ) နှမ်း ၁တင်း 67000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းနက်(သင့်) နှမ်း ၁တင်း 65000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူ(ထိပ်စ) နှမ်း ၁တင်း 52000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဖြူ(သင့်) နှမ်း ၁တင်း 50000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းဝါနု နှမ်း ၁တင်း 50000 ZayHnone 2019-07-15
နှမ်းနီ နှမ်း တင်း 50000 ZayHnone 2019-07-15
ပင်ထောင်တပေါက်ကျ ရှယ် ပဲ ၁ပိဿာ 2700 ZayHnone 2019-07-15
ပင်ထောင်လုံးဆံ ပဲ ၁ပိဿာ 2550 ZayHnone 2019-07-15
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁တင်း 28500 ZayHnone 2019-07-15
မတ်ပဲ ပဲ ၁တင်း 262000 - 26300 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုတ်ဆီတိုး ပဲ ၁တင်း 20000 ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်းဆန် ပြောင်း ၁တင်း 10400 - 10350 ZayHnone 2019-07-15
ပဲကြီး ပဲ ၁တင်း 27000 ZayHnone 2019-07-15
ဧည့်မထဆန် 25%(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 92 - 93 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
ဆန်ကွဲ (B.2,3,4)(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 72 - 75 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
သကြား(ယွမ်) သကြား (၁)အိတ် 130 - 140 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
ပြောင်း(ယွမ်) ပြောင်း (၁)အိတ် 50- 55 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
ရာဘာ(ယွမ်) ရာဘာ ၁ တန် 8500 - 9000 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
ဖရဲသီး(ယွမ်) ဖရဲသီး ၁ တန် 1000 - 2000 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
နာနတ်သီး(ယွမ်) နာနတ်သီး ၁ တန် 500 - 2000 ယွမ် ZayHnone 2019-07-15
အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ 420 ZayHnone 2019-07-15
ဂျုံစေ့ (ရှမ်း) ဂျုံ တစ်ပိဿာ 900 ZayHnone 2019-07-15
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်ပိဿာ 800 ZayHnone 2019-07-15
နေကြာ နေကြာ တစ်ပိဿာ 850 ZayHnone 2019-07-15
အာလူး(အိုကေ) အာလူး တစ်ပိဿာ 720 ZayHnone 2019-07-15
အာလူး(အေဝမ်း) အာလူး တစ်ပိဿာ 600 ZayHnone 2019-07-15
အာလူး(ဆွဲသီး) အာလူး တစ်ပိဿာ 480 ZayHnone 2019-07-15
ချင်း(အစို) ချင်း တစ်ပိဿာ 1070 ZayHnone 2019-07-15
ကြက်သွန်ဖြူ(အလတ်) ကြက်သွန် တစ်ပိဿာ 2800 ZayHnone 2019-07-15
ပဲပုပ် ပဲ တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-07-15
ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း) ခရမ်းချဉ် တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-07-15
ဂေါ်ဖီထုပ် ဂေါ်ဖီထုပ် တစ်ထုပ် 700 ZayHnone 2019-07-15
ပန်းမုန်လာ(ရှမ်း) ပန်းမုန်လာ တစ်ပွင့် 500 ZayHnone 2019-07-15
မုန်လာဥနီ မုန်လာဥနီ တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-07-15
ဂေါ်ရခါးသီး ဂေါ်ရခါးသီး တစ်လုံး 160 ZayHnone 2019-07-15
ဂျူး ဂျုး တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-07-15
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 4000 ZayHnone 2019-07-15