Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဆီငါးရောင် ရေငံငါးခြောက် ၁ ပိဿာ 20000 - 25000 ZayHnone 2019-09-20
ငါးရွှေကြီး ရေငံငါးခြောက် ၁ ပိဿာ 7500 - 8000 ZayHnone 2019-09-20
ငါးရွှေသေး ရေငံငါးခြောက် ၁ ပိဿာ 3500 - 4000 ZayHnone 2019-09-20
ငါးမီးတံသွယ် ရေငံငါးခြောက် ၁ ပိဿာ 1500 - 2500 ZayHnone 2019-09-20
ငါးဘူးစိ ရေငံငါးခြောက် ၁ ပိဿာ 3000 - 4000 ZayHnone 2019-09-20
မြေပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 ZayHnone 2019-09-20
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 ZayHnone 2019-09-20
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1530 ZayHnone 2019-09-20
ကရင်မ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 20000 90(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ကရင်မ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 19000 - 19300 80(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 17500 - 17700 90(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 17000 - 17200 80(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 70(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ဇီယာ/ဧည့်မထ ဆန် တစ်တင်းခွဲ 65(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ငစိန် ဆန် တစ်တင်းခွဲ 19200 - 19500 85(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ငစိန် ဆန် တစ်တင်းခွဲ 19000 75(Raw) ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ကွဲ (B-2/3/4) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 14000 - 14500 ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ကွဲ (B-1/2) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 15000 - 15500 ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ကွဲ (B-1&Extra) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 16200 - 16500 ZayHnone 2019-09-20
ဖွဲနု ဖွဲနု တစ်ပေါင် 153 တပေါင်နှုန်း ZayHnone 2019-09-20
မတ်ပဲ ပဲ ၁တင်း 24900 - 25200 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁တင်း 40000 ZayHnone 2019-09-20
ပဲဒီစိမ်းဆီပြောင် ပဲ ၁တင်း 44000 ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်းဆန် ပြောင်း ၁တင်း 9200 - 9100 ZayHnone 2019-09-20
ဧည့်မထဆန် 25%(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 87 - 90 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
ဆန်ကွဲ (B.2,3,4)(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 69 - 72 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
သကြား(ယွမ်) သကြား (၁)အိတ် 130 - 140 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
ပြောင်း(ယွမ်) ပြောင်း (၁)အိတ် 55 - 60 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
ရာဘာ(ယွမ်) ရာဘာ ၁ တန် 8500 - 9000 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
ဖရဲသီး(ယွမ်) ဖရဲသီး ၁ တန် 1000 - 2000 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
နာနတ်သီး(ယွမ်) နာနတ်သီး ၁ တန် 500 - 2000 ယွမ် ZayHnone 2019-09-20
အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ 275 ZayHnone 2019-09-20
ဂျုံစေ့ (ရှမ်း) ဂျုံ တစ်ပိဿာ 1000 ZayHnone 2019-09-20
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်ပိဿာ 1200 ZayHnone 2019-09-20
နေကြာ နေကြာ တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-09-20
အာလူး(အိုကေ) အာလူး တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-09-20
အာလူး(အေဝမ်း) အာလူး တစ်ပိဿာ 1000 ZayHnone 2019-09-20
အာလူး(ဆွဲသီး) အာလူး တစ်ပိဿာ 900 ZayHnone 2019-09-20
ချင်း(အစို) ချင်း တစ်ပိဿာ 2500 ZayHnone 2019-09-20
ကြက်သွန်ဖြူ(အလတ်) ကြက်သွန် တစ်ပိဿာ 2500 ZayHnone 2019-09-20
ပဲပုပ် ပဲ တစ်ပိဿာ 1300 ZayHnone 2019-09-20
ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း) ခရမ်းချဉ် တစ်ပိဿာ 600 ZayHnone 2019-09-20
ဂေါ်ဖီထုပ် ဂေါ်ဖီထုပ် တစ်ထုပ် 350 ZayHnone 2019-09-20
ပန်းမုန်လာ(ရှမ်း) ပန်းမုန်လာ တစ်ပွင့် 250 ZayHnone 2019-09-20
မုန်လာဥနီ မုန်လာဥနီ တစ်ပိဿာ 850 ZayHnone 2019-09-20
ဂေါ်ရခါးသီး ဂေါ်ရခါးသီး တစ်လုံး 60 ZayHnone 2019-09-20
ဂျူး ဂျုး တစ်ပိဿာ 700 ZayHnone 2019-09-20
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-09-20
ဗိုလ်စားပဲ ဗိုလ်စားပဲ တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-09-20
နာနတ်သီး နာနတ်သီး တစ်လုံး 600 ZayHnone 2019-09-20