နော်စတယ်ရာ 45% 15:15:15

နော်ဝေနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အာဟာရစုံ ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ N+P2O3+K2O 45% 15:15:15

နော်စတယ်ရာ 46% 15:5:26

Nitrate based Fertilizer N+P2O5+K2O 46% 15:5:26

Contact Info

"09799374414"
"0943165860"
Facebook