အန်စီ (၁၅:၇:၈)

ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေဩဇာ 50kg

အန်စီ (၁၅:၁၅:၁၅:၇)

ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50kg

အန်စီ (၁၉:၉:၁၉)

ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50kg

အန်စီ (၁၀:၁၀:၅)

ကွန်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာ 50kg

အန်စီ (၂၁:၀:၀+၂၄)

အမိုနီယမ် ဆာလဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ 50kg

အန်စီ (၀:၄၆:၀)

ဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေဩဇာ 50kg

ကုမ္ပဏီအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် Natural Cure Trading Company Limited သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခု အချိန်တွင် ပေါင်းသသည တ်ဆေး(၂)မျိုး၊ ရွက်ဖျန်းအားဆေး (၁၅)မျိုး နှင့် ဓာတ်မြေဩဇာ (၇)မျိုးကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒ ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားများ သီးနှံအထွက်တိုးစေရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံယူချက် ကျေးဇူးရှင်တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် အရည်အသွေးသာလွန်ကောင်းမွန်သော ပေါင်းသတ်ဆေး၊ ရွက်ဖျန်းအားဆေးနှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများသုံးစွဲနိုင်ရန် အဓိကထားဆောင်ရွက်မည်။

Contact Info

"09958457742"
null
Facebook