နို့ပေး နွားမနှင့် နို့ခမ်းနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့်အစာ လိုအပ်ချက်

04/06/2018 11:59 AM တွင် အစိမ်းရောင်လမ်း အစိမ်းရောင်လမ်း မှ ရေးသား ပြီး Greenovator Greenovator မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀ ကီလိုဂရမ်) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း (၁၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်ထိ နွားနို့ ၆ ပိဿာ (သို့) ၉.၆ လီတာ ထွက်ရှိ သည်။ ထို နွားမကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။ 

• ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော စွမ်းအင် ပမာဏ(Maintenance )တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ =   ၆၃ MJME

• နို့ (၆) ပိသာ ထွက်ရှိရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ= နို့ ၆ x ၉.၃ = ၅၅.၈ MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၁၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = ၁၃ MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = ၁၃၂ MJME/ရက်

၎င်းနွားမကို CP ၀၀၆ စပ်စာ  ၄ ကီလိုဂရမ် စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် မွန်ဘားစားမြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP ၀၀၆ - ၄ ကီလိုဂရမ် x (အစာနုတွင် ပါဝင်သော စွမ်းအင်ပမာဏ)  ၉ MJME = ၃၆ MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (၁၃၂ ) – ၃၆ =  ၉၆ MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• ၉၆ / ၈.၅  =  ၁၁.၃ ကီလိုဂရမ် (အခြောက်အလေးချိန်) မွန်ဘားစားမြက် (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်ပမာဏ (၂၀%) ရှိသော အစာ၏ အစိုအလေးချိန်ပမာဏ ၁၁.၃ ကီလိုဂရမ်/၂၀ ရာခိုင်နူန်း = မွန်ဘားစားမြက် ၅၇ ကီလိုဂရမ်

နို့ပေးနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့် အစာလိုအပ်ချက်

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း (၁၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိပြီး ယခုအချိန်ထိ နွားနို့ ၁၀ ပိဿာ (သို့) ၁၆ လီတာ ထွက်ရှိသည်။ ထို နွားမကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။ 

• ခန္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော စွမ်းအင် ပမာဏ (Maintenance ) =   ၆၃ MJME

• နို့ (၁၀) ပိသာ ထွက်ရှိရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ= နို့ ၁၀ ပိဿာ  x  ၉.၃ = ၉၃ MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၁၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ =  ၁၃ MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = ၁၆၉ MJME/ရက်

၎င်းနွားမကို CP ၀၀၆ စပ်စာ ၆ ကီလိုဂရမ်  စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် Mombasa မြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP ၀၀၆- ၆ ကီလိုဂရမ် x (အစာနုတွင် ပါဝင်သော စွမ်းအင်ပမာဏ) ၉ MJME = ၅၄ MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (၁၆၉) – ၅၄= ၁၁၅ MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• ၁၁၅/ ၈.၅ = ၁၃.၅ ကီလိုဂရမ် မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်ပမာဏ (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်ပမာဏ (၂၀%) ရှိသော အစာ၏ အစိုအလေးချိန်ပမာဏ - ၁၃.၅ ကီလိုဂရမ်/၂၀ ရာခိုင်နူန်း = မွန်ဘားစားမြက် ၆၇.၅ ကီလိုဂရမ်

နို့ခမ်းနွားမအတွက် စွမ်းအင်နှင့် အစာလိုအပ်ချက်

ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် (၅၅၀) ရှိသော နို့ပေးနွားမသည် မွေးဖွားရန် ရက်ပေါင်း (၂) ပတ် လိုအပ်လျက်ရှိသော ထိုနို့နားနွားမ (dry cow) ကို ကျွေးရန်အစာတွင် စွမ်းအင် မည်မျှ လိုအပ်မည်နည်း။

• န္ဓာကိုယ်ရှင်သန်ရန် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော စွမ်းအင် ပမာဏ (Maintenance ) =   ၆၃ MJME

• ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ (၂) ပတ်တွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = ၅၄ MJME

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ = ၁၁၇ MJME/ရက်

၎င်းနွားမကို CP ၀၀၆ စပ်စာ ၁ ကီလိုဂရမ် စတင်ကျွေးမွေးနေ ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိုအပ်သော စွမ်းအင် အတွက် မွန်ဘားစားမြက် မည်မျှ ကျွေးမွေးရန် လိုအပ်ပါသနည်း။ (မွန်ဘားစားမြက်တွင်ပါဝင်သော အသားဓာတ်ပမာဏ (၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အစိုဓာတ် (၂၀ ရာခိုင်နှုန်း)

• CP ၀၀၆ - ၁ ကီလိုဂရမ် x (အစာနုတွင်ပါသော စွမ်းအင်ပမာဏ) ၉ MJME = ၉ MJME 

• စုစုပေါင်းလိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏ (၁၁၇) – ၉ = ၁၀၈ MJME (အစာကြမ်းမှ ရရှိရမည့်စွမ်းအင်ပမာဏ)

• ၁၀၈/ ၈.၅ = ၁၂.၇ ကီလိုဂရမ် မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်အလေးချိန် (အရည်သွေးပြည့် အစာကြမ်းပမာဏ)

• မွန်ဘားစားမြက် အခြောက်ပမာဏ (၂၀%) ရှိသော အစာ၏ အစိုအလေးချိန်ပမာဏ - ၁၂.၇ ကီလိုဂရမ်/ ၂၀ ရာခိုင်နူန်း = မွန်ဘားစားမြက် ၆၃.၅ ကီလိုဂရမ်

မြန်မာ-နယူးဇီလန် ကောင်းမွန်သော နို့စားနွား စီမံကိန်း

***တိရစ္ဆာန်သည် အစာ၌ပါဝင်သော စွမ်းအင်အားလုံးကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်မှ အမှန်တကယ်အသုံးပြုသော ပမာဏကို တိုင်းတာရန် METABOLISABLE ENERGY or Megajoules of Metabolisable Energy (MJME) အသုံးပြုတွက်ချက်ကြသည်။ ***

 


ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်