တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများသို့ အသိပေးကြေညာချက်

14/05/2018 11:06 AM တွင် အစိမ်းရောင်လမ်း အစိမ်းရောင်လမ်း မှ ရေးသား ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

၁။ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်များ ထုတ်ချေးရာတွင် မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှစတင်၍  ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်တွင် အပြီးထုတ်ချေးရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယင်းသို့ ထုတ်ချေးရာတွင် ယခင်နှစ်များက တောင်သူသုံးဦး အစုအဖွဲ့အလိုက် (ဝိုင်းလေးချုပ်) အာမခံစနစ်ဖြင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ - ၇) မူရင်းကို ပြသစေပြီး တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစနစ်အရ ဝိုင်းလေးချုပ်တွင်ပါဝင်သူ တောင်သူတစ်ဦးဦးက ချေးငွေပြေကျေအောင်ပေးဆပ်ရန် ပျက် ကွက်ခဲ့ပါက ကျန်နှစ်ဦးကိုလည်း ချေးငွေသစ်ထုတ်ချေးခြင်း မပြုသဖြင့် ချေးငွေပြေကျေသော တောင်သူများမှာ နစ်နာမှုမျာရှိခဲ့ပါသည်။

၃။ သို့ဖြစ်ရာ ယခု ၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးချေးငွေထုတ်ချေးသည့်အခါ ယခင်ကျင့်သုံးခဲ့သော တောင်သူလယ်သမားသုံးဦး အစုအဖွဲ့အချင်းချင်း အာမခံသည့်ပုံစံဖြင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ပုံစံ - ၇) မူရင်းကို တိုင်ဆိုင်စိစစ်၍ ချေးငွေထုတ်ချေးသည့် ပုံစံအစား တောင်သူတစ်ဦးချင်း ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ - ၇) မူရင်းကို မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သို့ အပေါင်အဖြစ်ပေးအပ်၍ တောင်သူတစ်ဦးချင်းက ကိုယ် တိုင်အာမခံသည့်စနစ်ဖြင့် ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ထုတ်ချေးမည့်ပုံစံသို့ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေရယူမည့် တောင်သူဦးကြီးများအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေများ စိုက်ပျိုးရာသီ အချိန်မီရရှိရေးအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်နှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ချေးငွေများလာရောက်ထုတ်ယူကြပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 


ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်