ဝါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စစ်တမ်း

Photo - ဓာတ်ပုံ - feel-planet

ဤစစ်တမ်းသည် ဝါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် နည်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို BIF သို့ မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုရန် နှိပ်ပါ။ - https://goo.gl/forms/FUCM8SnOqJu6kHue2ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"မျိုးကောင်းမှ ပျိုးကောင်းမည်"