ရာသီပေါ်သီးနှံများကို ကာလသတ်မှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မည်

AMIA     20/05/2019 19:02 PM     Content Provider - Greenovator
Photo - photo _ mmtimes.com

ရာသီပေါ်သီးနှံများကို အချိန်ကာလသတ်မှတ်၍ နယ်စပ်ဒေသများမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုရာတွင် ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအပေါ် မူတည်ကာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။

သတင်းအပြည်အစုံဖတ်ရန်ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"ခဝဲလှိုင်လှိုင် တန်ဆောင်တိုင်"