frontend.forumfrontend.ask_question


လျှော်ဖြူပင်စမ်းမိနေတာဘယ်လိုပြုစုရလဲ

Like 0

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

" နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာလေလေ အသားစားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာလေ ဖြစ်သည် "