စပါးစိုက်လယ်မြေအလိုက် ဆိုးဝါးသည့်ပေါင်းမြက်

ပေါင်းသတ်ဆေးကိုချည့်အားကိုးလို့မရပါ။ တစ်နည်းတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ဘက်စုံပေါင်းမြက်ကာကွ

စိုက်ပျိုးရေးခြံထဲက အဖွဲ့ဝင်ကြေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ခူးစနစ်

အရွက်အနားတွေ ခရမ်းရောင်သမ်းလာပြီး တဖြေးဖြေးနဲ့အရွက်တရွက်လုံးခရမ်းရောင်သမ်းပြီး ခြောက်သွားပါသည်

ကမ္ဘာ့ငါးလုပ်ငန်းနေ့ အထိမ်းအမှတ် သတင်းစကား

ပေါင်းသတ်ဆေးကိုချည့်အားကိုးလို့မရပါ။ တစ်နည်းတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ဘက်စုံပေါင်းမြက်ကာကွ