ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို
2019-11-22 08:30:00 AM မွေးမြူရေးရာဖြေကြားလွှာ မြန်မာ့အသံ
2019-11-15 09:40:00 AM ဆင်သေချောင်းနံဘေးက တောင်သူဘ၀ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 09:35:00 AM Farmer Channel တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-30 02:45:00 PM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-29 02:15:00 PM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-28 05:45:00 PM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-27 07:45:00 AM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-26 08:45:00 AM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-25 08:40:00 AM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-24 08:15:00 AM လယ်ယာစီးပွားကဏ္ဍဟောပြောချက် မြန်မာ့အသံ
2019-11-15 09:20:00 AM တိရစ္ဆာန်စာဖူလုံဖို့စားကျက်သီးနှံစိုက်ကြစို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 09:00:00 AM ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ (အပိုင်း (၁+၂) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:50:00 AM ဆင်းရွှေလီအမှတ် (၁) သကြားစက်ရုံစွမ်းအား တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:45:00 AM ကမ္ဘာမြေပေါ်နေထိုင်ခြင်း (ဇင်မင်းခန့်နှင့်အဖွဲ့) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:35:00 AM သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်သစ်တောဒီရေတော တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:20:00 AM ကျွဲကောဆို ရသာချိုချို အင်္ဂဘို တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:15:00 AM ခေတ်မီသာယာလှကျေးရွာ တေးရေး/ဆို - မောင်မောင်အေး (အလင်္ကာ၀တ်ရည်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 08:00:00 AM ကြည်နူးသာစွ ကောလောင်းရေတံခွန်အလှ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 07:40:00 AM ရွှေရောင်လွှမ်းသည့် အနာဂါတ်ဆီ (အပိုင်း-၁) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-11-15 07:30:00 AM တိုးပွားဆောင်ရွက်နို်ငံ့လက် ဖေးကူမွေးမြူတို့အတူ (ဗဟိုဖောက်စက်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း