ကလောင်အမည်ခိုင်ကြည်သစ်တဖြစ်လည်း ဒေါက်တာသက်ခိုင်သည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် Freelance consultant တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါသည်။