၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ကို လယ်ယာသီးနှံအထူးပြု ဘာသာရပ်ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ Greenovator ကုမ္ပဏီတွင် Digital Literacy Trainer အနေဖြင့် တာဝန်ယူထားပြီး ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။