ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ

အခမဲ့ ရယူပါ (1.31 MB)

ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ

ဂျင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များ စာအုပ်ကို winrock international အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများ သိရှိလေ့လာခွင့်ရရှိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။

မှတ်ချက် ။        ။ စာအုပ်အရွယ်အစားသည်(၁.၃၁ မက်ဂါဘိုက်)သာ ရှိပါသည်။