ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ (၉) မျိုး၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) လမ်းညွှန်ချက်

အခမဲ့ ရယူပါ (2.36 MB)

ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ (၉) မျိုး၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ (GAP) လမ်းညွှန်ချက်

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏ စာအုပ်စင်ကဏ္ဍမှာ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ (၉) မျိုး၏စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ စာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့် ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာအုပ်သည် တောင်သူများအတွက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ ၂.၃၆ မက်ဂါဘိုက် ဖြစ်ပါသည်။