ထောပတ်သီးပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

အခမဲ့ ရယူပါ (585.42 KB)

ထောပတ်သီးပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

ထောပတ်သီးပင်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ စာအုပ်ကို UNESCO-LIFT ၏ထောက်ပံ့မှု Internews သတင်းဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နည်းပညာများကို တောင်သူများ သိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖော်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။    ။စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၅၈၅.၄၂)ကီလိုဘိုက်သာရှိပါသည်။