စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားပေးသော နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ် တိုကျို

02/01/2023 13:00 PM တွင် ဒေါက်တာမျိုးကြွယ် ဒေါက်တာမျိုးကြွယ် မှ ရေးသား

Basic Agricultural Science – 56  International Agricultural Universities or Universities, which offer Agriculture

(Part 4 Agricultural Universities in Japan)

အခြေခံစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံပညာ (၅၆) နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

(အပိုင်း- ၄ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပညာ သင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ်များ)

စိုက်ပျိုးရေးပညာသင်ကြား၊ သုတေသနပြုမှုနှင့်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးသည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စီးပွားရေးအရအရေးပါသော ကဏ္ဍမှပါဝင်နေပြီး နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း လက်လွှတ်၍ မရသေးဘဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရဦးမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ကွဲပြားလျက်ရှိသော ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတု သဘာဝအရ အပူပိုင်း၊ သမပိုင်းသီးနှံအမျိုးပေါင်း (၆၀) လောက် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီး စပါးသီးနှံမှာ စုစုပေါင်း စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာ၏ ၅၀% ကျော်ကျော် စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက် ရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကြီးမှ နိုင်ငံတော် စုစုပေါင်း အသားတင်ထုတ်ကုန် (GDP) ၏ ၂၃.၆% (စိုက်ပျိုးရေး ၁၅%၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၈.၆%)၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေစုစုပေါင်း (Export Earnings) ၏ ၃၅.၁%၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူစုစုပေါင်း (Labor Force)၏ ၅၉.၁% ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသည်။ (MOALI, Myanmar Agriculture in Brief, 2021)

နိုင်ငံအများစုမှာ ဘက်စုံလွှမ်းခြုံမှုကိုသင်ပေးသော တက္ကသိုလ်များ (Comprehensive Universities) ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်တိုင်းတွင် မဟာဌာန (Faculty) သို့မဟုတ် ကောလိပ် (College) များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပါသည်။  နိုင်ငံတကာတွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ မဟာဌာနများကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။

ဇယား (၁) နိုင်ငံတကာနှင့် အာရှတိုက်ဒေသတွင်း စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး (ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များပေးနိုင်သော) တက္ကသိုလ်များအရေအတွက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး တက္ကသိုလ်သီးသန့်နှင့်  စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆက်စပ်ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ သင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံ ပေါင်းစုံဖြစ်ပါသည်။

*တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့်ဆေးကုသရေးဘာသာကို သင်ကြားပါသည်။

ဇယားနံပါတ် (၁)အရ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း အဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားပေးသော တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် စုစုပေါင်း  ၅၇-ကျောင်း (အစိုးရ  (Public Universities) ၄၃-ကျောင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက (Private Universities) ၁၄-ကျောင်း) ရှိပါသည်။

(၄-က) တိုကျိုတက္ကသိုလ် (The University of Tokyo ဂျပန်လို Tokyo Daigaku - Todai ခေါ်ပါသည်)

ပုံ ၁ - တိုကျိုတက္ကသိုလ်

တိုကျိုတက္ကသိုလ်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် (၁၈၇၇) ခုနှစ်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သော နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ၈၁-ခုမြောက်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေ၊ ဆေး၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စာပေ၊ သိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဝိဇ္ဇာ၊ ပညာရေးနှင့် ဆေးဝါးဗေဒသိပ္ပံမဟာဌာန (၁၀) ခု ရှိပါသည်။ (Faculties of Law, Medicine Engineering, Letters, Science, Agriculture, Economics, Arts, Education and Pharmaceutical Science)၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်း ကျောင်းပေါင်း (၁၅)ခု (15 Graduate Schools)၊ (Research Institute) သုတေသနဌာန (၁၁)ခုနှင့် တက္ကသိုလ်အခြေစိုက်အထူးပြုဌာန (University-wide Centers) (၁၃) ခု ရှိပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ပါမောက္ခ (၁၃၉၁)ဦး အပါအဝင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးဆရာ၊ ဆရာမပေါင်း (Academic Staff {Teaching staff}) (၅၉၁၄) ဦးနှင့် အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်း (Administrative, Technical & Others {non-teaching staff}) (၄၆၁၂) ဦးရှိပြီး ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား/သူပေါင်း (၁၃၉၆၀) ဦးနှင့် ပါရဂူကျောင်းသား/သူ (၅၈၂၇) ဦးအပါအဝင် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား/ သူပေါင်း (၁၃၄၁၇) ဦးရှိသော နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ် ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၃၂၀၀၀-ဟက်တာကျော်ကျော် ရှိပါသည်။ တိုကျိုတက္ကသိုလ်သည် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီပေါင်း ၄၈၀-ကျော်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ စာကြည့်တိုက်တွင် ဂျပန်နှင့် အခြားဘာသာရပ် စုစုပေါင်းမှာ (စာအုပ်၊ စာတမ်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ e-Books) အရေအတွက် ၁၀-သန်းနီးပါးရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၄၆၂၄-ဦး လက်ရှိပညာသင်ကြား၊ သုတေသန ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ၆၄-ဦးတွင် ၁၆-ဦးမှာ ဤတက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးမဟာဌာနတွင်ရှိသော ဌာနများမှာ

(က) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဌာန (Department of Agricultural and Environmental Biology) အောက်တွင် သင်ကြားသုတေသနပြုနေသော ဘာသာရပ်များမှာ အပင်မျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ဗီဇဗေဒ (Plant Breeding and Genetics)၊ အင်းဆက်ဗီဇနှင့်ဇီဝသိပ္ပံပညာ (Insect Genetics and Bioscience)၊ သီးနှံသိပ္ပံပညာ (Crop Science)၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံသိပ္ပံ (Horticultural Science)၊ အသုံးချကိမိလဗေဒ (Applied Entomology)၊ အပင်ဂေဟဗေဒနှင့် ရုပ်သွင်ပညာ (Plant Ecology and Morphology)၊ အပင်ရောဂါဗေဒ (Plant Pathology)၊ ဇီဝစာရင်းအင်းပညာနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဗီဇဗေဒ (Biometrics and Statistical Genetics) စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) အသုံးချဇီဝဓာတုဗေဒဌာန (Department Applied Biological Chemistry) အောက်တွင်သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်များမှာ အပင်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ (Plant Molecular Physiology)၊ အပင်အာဟာရနှင့် မြေဩဇာ (Plant Nutrition and Fertilizer)၊ ဇီဝနှင့်ဩဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ (Biological and Organic Chemistry)၊ မြေဆီလွှာသိပ္ပံ (Soil Science) နှင့် အစားအသောက်သိပ္ပံ (Food Science)ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ခွဲများ (Nutritional Biochemistry, Food Chemistry, Food Biochemistry, Food Biotechnology, etc.) စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဇီဝနည်းပညာဌာန (Department of Biotechnology) အောက်တွင် သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်များမှာ မော်လီကျူးနှင့် ဆဲလ်မွေးမြူမျိုးပွားခြင်း (Molecular and Cellular Breeding)၊ ဇီဝသတင်းအချက်အလက်အင်ဂျင်နီယာပညာ (Bio information Engineering)၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်အသုံးချအဏုဇီဝဗေဒ (Fermentation and Applied Microbiology)ဘာသာဖြင့် သင်ကြားသုတေသနပြုနေပါသည်။

(ဃ) သစ်တောသိပ္ပံဌာန (Department Forest Science)အောက်တွင်ရှိသော ဘာသာရပ်များမှာ သစ်တောရုက္ခနှင့် သတ္တဗေဒ (Forest Botany and Forest Zoology)၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပြုစုမှုဘာသာ (Silviculture)၊ သစ်တောများထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်ခြင်း (Forest Management)၊ သစ်တောဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အသုံးချခြင်း (Forest Policy & Utilization) သစ်တောဇလဗေဒနှင့် မြေယာအလှဆင်ခြင်းပညာ  (Forest Hydrology and Landscape Planning, Design) စသည်ဖြင့် သင်ကြားသုတေသနပြုနေပါသည်။

(င) ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဇီဝသိပ္ပံဌာန (Department Aquatic Bioscience) အောက်တွင် သင်ကြားသုတေသနပြုနေသော ဘာသာရပ်များမှာ ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မော်လီကျူးဇီဝဗေဒ (Aquatic Molecular Biology)၊ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဇီဝဗေဒ (Fisheries Biology)၊ ငါးရောဂါဗေဒ သုတေသန (Fish Diseases Research)၊ ရေလုပ်ငန်းဇီဝဗေဒနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ (Aquatic Biology and Environmental) စသည်ဖြင့် သင်ကြားသုတေသနပြုနေပါသည်။

(စ) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် စီးပွားရေးပညာဌာန (Department of Agricultural and Resource Economics) တွင် သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်များမှာ လယ်ယာစီးပွားရေးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (Farm Business Management and Rural Development)၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမိုင်း (Agricultural History)၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု စီးပွားရေးပညာ (Agricultural and Development Economics)၊ အစားအသောက်နှင့်အရင်းအမြစ် စီးပွားရေးပညာ (Food and Resource Economics)၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဘဏ္ဍာရေးပညာ (Rural Development Finance) စသည်များကို သင်ကြားသုတေသနပြုလျက်ရှိနေပါသည်။ 

(ဆ) ဇီဝနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာဌာန (Department of Biological and Environmental Engineering) အောက်တွင် သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ်များမှာ မြေယာပတ်ဝန်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ (Land Environmental Engineering)၊ ရေအရင်းအမြစ် ပတ်ဝန်းကျင် အင်ဂျင်နီယာ (Water Environmental Engineering)၊ မြေဆီလွှာရူပဗေဒနှင့် မြေဆီလွှာဇလဗေဒ (Soil Physics and Soil Hydrology) တို့ သင်ကြားသုတေသနပြုနေပါသည်။

(ဇ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဌာန (Department of Global Agricultural Science) တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာမက နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်များတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ပြဿနာများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးလိုသော သဘောဖြင့်(Fisheries Science) နိုင်ငံတကာတိရစ္ဆာန် ထုတ်လုပ်ခြင်းပညာ (Global Animal Production)၊ ငါးသိပ္ပံပညာ (Fish Science)၊ နိုင်ငံတကာအပင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းပညာနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံပညာ (International Development and Agro- Environmental Sciences)တို့ကို ပူးပေါင်းလေ့လာသင်ကြား၊ သုတေသနပြုနေသော ဌာနဖြစ်ပါသည်။

သုတေသနကိုအခြေခံသောတက္ကသိုလ် (Research–based University) ဖြစ်သည့် အလျောက် တက္ကသိုလ်ရှိ စုစုပေါင်း ပါမောက္ခ (၁၃၉၁) ဦးတွင် စိုက်ပျိုးရေးမဟာဌာနရှိ ပါမောက္ခ (၉၄) ဦး၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ (၁၀၇၄) ဦးတွင် စိုက်ပျိုးရေးမဟာဌာနတွင် (၈၈) ဦးရှိကာ စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား (၆၆၀) ဦး နှင့် ဘွဲ့လွန် ကျောင်းသား/သူ (၁၀၉၇) ဦးကို ဦးဆောင်သင်ကြား သုတေသနပြုလျက်ရှိပါသည်။

ဤတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေါက်တာနေမျိုးအောင်၊ ဒေါက်တာယဉ်ယဉ်နွယ်တို့ စိုက်ပျိုးရေးပါရဂူဘွဲ့ရခဲ့ပြီး၊ ဒေါ်ဖြူမာဝင်းက မဟာစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံရရှိခဲ့ကာ ဒေါ်ချိုဇင်ဝင်းသည် မဟာစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ သင်တန်းတက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သည် ၂၀၁၆-ခုနှစ်တွင် တိုကျိုတက္ကသိုလ်၊ စိုက်ပျိုးရေးမဟာဌာနနှင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တို့ (MOU – Memorandum of Understanding) လက်မှတ်ထိုးရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည် (ပုံ - ၂)။ 

ပုံ - ၂  တိုကျိုတက္ကသိုလ်၌ နားလည်မှုစာချွန်လွှာရေးထိုးရန်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

(စာကြွင်း - ယခင်အပတ် နယ်သာလန်ဆောင်းပါးတွင် WUR ဘွဲ့ရ ဦးတင်ကိုဦး ကျန်သွားပါသည်။ သူသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ( Rural Development)ဖြင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရလာသည်ဟု ပြောပါသည်။ ကျွန်တော့်ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သော တက္ကသိုလ်များမှ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆက်စပ်ဘာသာများ ဘွဲ့ရခဲ့သူများ ကျန်ရှိသွားပါက ကျွန်တော့်ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်ဝေသည့်အခါတွင် မှတ်တမ်းအနေနှင့် ထည့်ပေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ပတ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးပညာ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်ကြားပေးနေသည့် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ် အချို့အကြောင်း ဆက်လက်ရေးသားပါမည်)

(ဒေါက်တာမျိုးကြွယ်)

ဆောင်းပါးများ/သတင်းများ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြလိုပါက "အစိမ်းရောင်လမ်းမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်" ဟုထည့်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။


ဗွေဆော်ဦး ကြော်ငြာ

ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ မြန်မြန်ကြီး၊ များများရှင်စေချင်တယ်ဆိုရင်... အားဆေးကောင်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်ရှင့်... ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ အားရှိသန်မာထွားကျိုင်းသွားစေမဲ့ Aqua Calcium, Aqua Booster, Aqua Mix ဆိုတဲ့ ဆေးလေးတွေပါနော်.. Aqua Calcium ဆိုတာက.. နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ ငါး၊ ပုစွန်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်များ ခဲပျစ်ပါဝင်နေတဲ့ အရည်မျိုးဖြစ်ပြီး ဗီတာမင်စီလည်း ပါဝင်ပါတယ်ရှင့်..။ ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ရင် ငါး၊ ပုစွန်တွေရဲ့ ကြီးထွားနှုန်း၊ အရွယ်အစားနဲ့ အသက်ရှင်နှုန်းတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကန်ထဲမှာလည်း နိုက်ထရိတ်များလျော့ကျအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာပါနော်..။ Aqua Booster ဆိုတာကတော့… ဘတ်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်၊ ပရိုတိုဇိုအာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိစေမဲ့ အရေးပါတဲ့ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အာဟာရအားတိုးဆေးမျိုးပါ။ သူ့မှာက သြဂဲနစ်အက်စစ်အမျိုးမျိုး၊ glycan နဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေလို့ ငါး၊ ပုစွန်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကော ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ ဒါ့အပြင် အာဟာရစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမြင့်စေပြီး အစာခြေအင်ဇိုင်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးသလို ဘက်တီးရီးယားဒဏ်ကို လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိစေလို့ ကြီးထွားနှုန်းနဲ့ ရှင်သန်နှုန်း မြင့်တက်စေမှာပါနော်။ နောက်တစ်ခု... Aqua Mix ကကောဆိုရင်တော့.. သူက ကယ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်တဲ့ အရောအ‌နှောဖြစ်လို့ ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေရဲ့ အသက်ရှင် နှုန်းကို တိုးမြင့်စေပြီး အစာခြေစနစ်ကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်းတင်းခြင်းများကိုလျော့စေကာ အရေခွံလဲနှုန်းမြင့်စေပြီး အခွံများကို ပိုမာကြော လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့...မဟုတ်သေးဘူး...ကြီးထွားနှုန်းလည်း ပိုကောင်းလာပြီး ဖမ်းဆီးချိန်မှာ အသွေးအရောင် လည်း ပိုလှနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဆိုတော့ ဒါလေးတွေကို သုံးပေးမယ်ဆိုရင်... ငါး၊ ပုစွန်လေးတွေ ရှင်သန်ကြီးထွားနှုန်းမြင့်မားလာနိုင်တာဆိုတော့... ဝင်ငွေပိုတိုးလာမယ်ဆိုတာက ပြောနေစရာတောင် လိုမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဒါလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ‘ဗွေဆော်ဦး’ မှာ ရနေပါပြီရှင့်...
Read more Facebook စာမျက်နှာသို့သွားရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးရန်