ဆရာဦးဝင်းနိုင်သည် လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ ထုတ်ပြန်မှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး အများပြည်သူထံ မိုးလေဝသသတင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရှိနိုင်မှုအခြေအနေများကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။