၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး အိမ်ခြံတွင် သီးနှံအစုံ ဥယျာဉ်ခြံ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။ စားသုံးသူတိုက်ရိုက်ရောင်းချနေသည့် လူငယ်တောင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ အားလပ်ချိန်များတွင် စာတွေ့နှင့် လက်တွေ့ များပေါင်းကာ ဆောင်းပါးများရေးသားလျက်ရှိသည်။