ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ပုံမှန်အနေအထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

အခမဲ့ ရယူပါ (822.50 KB)

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ပုံမှန်အနေအထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏ စာအုပ်စင်ကဏ္ဍတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ပုံမှန်အနေအထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း စာအုပ်အား စာပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖုတ်းဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာအုပ်သည် တောင်သူများအတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း မည်သို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မည့် အကြာင်းအရာများကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ်၏အရွယ်အစားမှာ     ၈၂၂.၅ ကီလိုဘိုက်သာရှိပါသည်။