ရှမ်းပြည်နယ် ဂျင်းစိုက်ပျိုးသူများအတွက် နည်းပညာသစ်များ

အခမဲ့ ရယူပါ (1.03 MB)

ရှမ်းပြည်နယ် ဂျင်းစိုက်ပျိုးသူများအတွက် နည်းပညာသစ်များ

ရှမ်းပြည်နယ် ဂျင်းစိုက်ပျိုးသူများအတွက် နည်းပညာသစ်များစာအုပ်ကို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကုန်စည်တန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက် စီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ ဂျင်းစိုက်တောင်သူများအား ဆန်းသစ်ပြီး လက်လှမ်းမှီနိုင်သော နည်းပညာသစ်များကို လက်တွေ့ပြသပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားထားပါသည်။

ဤစာအုပ်ကို winrock international အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများသိရှိနားလည်စေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပေးပါသော winrock international အဖွဲ့အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။

မှတ်ချက်။      ။ စာအုပ်အရွယ်အစာမှာ (၁.၀၃ မက်ဂါဘိုက်) သာရှိပါသည်။