ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု (SRP) စံချိန်စံညွှန်းများ (တောင်သူသင်တန်း)

အခမဲ့ ရယူပါ (11.88 MB)

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု (SRP) စံချိန်စံညွှန်းများ (တောင်သူသင်တန်း)

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု (SRP) စံချိန်စံညွှန်းတွင် SRP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် စစ်ဆေးမှုများအောင်မြင်စေရန်အတွက် တောင်သူများဘက်မှ ပြင်ဆင်လိုက်နာသင့်သည့်အချက်များကို အစိမ်းရောင်လမ်း၏စာအုပ်စင်ကဏ္ဍတွင် Helvetas Myanmar ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ စာအုပ်ဖိုင်ပေးပို့ပေးပါသော Helvetas Myanmar အားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။       ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၁၁.၈၈) မာကာဘိုက် ရှိပါသည်။