မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်းသီးနှံတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

အခမဲ့ ရယူပါ (837.54 KB)

မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်းသီးနှံတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏ စာအုပ်စင်ကဏ္ဍတွင်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်း သီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့ အကျင့်ကောင်းများစာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်းအင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုထားပါသည်။ သုံးဆွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

စာအုပ်သည် တောင်သူများအတွက် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွန်း သီးနှံတို့၏ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရပ်များကို သိရှိနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ  ၈၂၇.၅၄ ကီလိုဘိုက် သာရှိပါသည်။