စိုက်ပျိုးသင့်သော နှမ်းအထွက်ကောင်းမျိုးများ

27/08/2021 20:00 PM တွင် စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန မှ ရေးသား

၁။ ဆင်းရတနာ ၃

အသက်ရက် - ၈၅-၉၀

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၂၀

ထူးခြားချက် - နှမ်းနက်(အစေ့အနက်ရောင်)၊ ကိုင်ဖြာမျိုး၊ အထွက်ကောင်း။

၂။ ဆင်းရတနာ ၄

အသက်ရက် - ၈၀-၈၅

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၂၀

ထူးခြားချက် - အစေ့အဖြူရောင်၊ တပင်တိုင်မျိုး၊ အထွက်ကောင်း။

၃။ ဆင်းရတနာ ၅

အသက်ရက် - ၈၀-၈၅

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၄-၂၃

ထူးခြားချက် - အစေ့အဝါရောင်၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်၊ မိုးကြိုရာသီသင့်တော်။

၄။ ဆင်းရတနာ ၈

အသက်ရက် - ၇၀-၇၅

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၀-၁၂

ထူးခြားချက် - အစေ့အဖြူရောင်၊ ကိုင်းဖြာမျိုး။

၅။ ဆင်းရတနာ ၉

အသက်ရက် - ၇၀-၇၅

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၀-၁၂

ထူးခြားချက် - အစေ့အဖြူရောင်၊ ကိုင်းဖြာမျိုး။

၆။ ဆင်းရတနာ ၁၂

အသက်ရက် - ၇၅-၈၀

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၀-၁၂

ထူးခြားချက် - အစေ့အဖြူရောင်၊ တပင်တိုင်မျိုး။

* အပင်ပေါက် (၈၀%) အထက်ရှိသော မျိုးစေ့များကို တစ်ဧကလျှင် မျိုးစေ့ (၂-၃) ပြည် အသုံးပြုစိုက်ပျိုးပါ။

Source - စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန