၁၉၈၄တွင် B.Sc (Botany)ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ယခုလက်ရှိ ဒု-ညွှန်မှူးရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။ ဝါသနာအရ မွေးမြူရေးဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။