ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံပညာဌာနတွင် စတုတ္ထနှစ်တက်ရောက်လျှက်ရှိပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများ ဖတ်ရှု ရေးသားလျှက်ရှိပါသည်။