ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

အခမဲ့ ရယူပါ (1.74 MB)

ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

နှစ်ရှည်သီးနှံဖြစ်သော ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးနည်းစာအုပ်ကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများသိရှိလေ့လာနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။

မှတ်ချက်။    စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၁.၇၄)မက်ဂါဘိုက်သာရှိပါသည်။