မြေဆီလွှာ

ဒေသခံအဏုဇီဝပိုး စနစ်တကျမွေးမြူနည်း (IMO cultivation) Greenway
ဒေသခံအဏုဇီဝပိုး စနစ်တကျမွေးမြူနည်း (IMO cultivation)
ကျန်းမာသော မြေဆီလွှာ အလေ့အကျင့်များ Greenway
ကျန်းမာသော မြေဆီလွှာ အလေ့အကျင့်များ
သစ်စိမ်းမြေသြဇာ (၂) Greenway
သစ်စိမ်းမြေသြဇာ (၂)
သစ်စိမ်းမြေသြဇာ (၃) Greenway
သစ်စိမ်းမြေသြဇာ (၃)
နွားချေးပြာအား မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း Greenway
နွားချေးပြာအား မြေသြဇာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
ဥယျာဥ်ခြံ သီးနှံပင်များအတွက် pH လိုအပ်ချက် Greenway
ဥယျာဥ်ခြံ သီးနှံပင်များအတွက် pH လိုအပ်ချက်
စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဆားခါး၏ အသုံးဝင်ပုံ Greenway
စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဆားခါး၏ အသုံးဝင်ပုံ
အော်ဂဲနစ်နဲ့ မြေဆွေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း Greenway
အော်ဂဲနစ်နဲ့ မြေဆွေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း
အီးအမ်အသုံးပြုမြေသြဇာပြုလုပ်နည်း Greenway
အီးအမ်အသုံးပြုမြေသြဇာပြုလုပ်နည်း
မြေကြီး အစိုဓာတ် ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်း သုံးသွယ် Greenway
မြေကြီး အစိုဓာတ် ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်း သုံးသွယ်
မျက်မှောက်ခေတ်ကာလ ကမ္ဘာ့ စိုက်ပျိုးရေးမှ ဓာတု ပစ္စည်းများ Greenway
မျက်မှောက်ခေတ်ကာလ ကမ္ဘာ့ စိုက်ပျိုးရေးမှ ဓာတု ပစ္စည်းများ
ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့် မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး Greenway
ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့် မြန်မာ့ စိုက်ပျိုးရေး
ကြက်ဥခွံ့ဖြင့် မြေသြဇာ လုပ်နည်း Greenway
ကြက်ဥခွံ့ဖြင့် မြေသြဇာ လုပ်နည်း
ဆပ်ပြာကို စိုက်ပျိုးရေးမှာ သုံးသင့်၊ မသုံးသင့် Greenway
ဆပ်ပြာကို စိုက်ပျိုးရေးမှာ သုံးသင့်၊ မသုံးသင့်
မြေချဉ်လား ငံလား အလွယ်တိုင်းတာနည်း Greenway
မြေချဉ်လား ငံလား အလွယ်တိုင်းတာနည်း
ဒိုချက်ကင်နည်း (Dochakin) ကို အသုံးပြု၍ မြေတွင်းရှိ အဏုဇီဝများ ထုတ်လုပ်နည်း Greenway
ဒိုချက်ကင်နည်း (Dochakin) ကို အသုံးပြု၍ မြေတွင်းရှိ အဏုဇီဝများ ထုတ်လုပ်နည်း
စိုက်ပျိုးရေးစနစ် အတွက် မှန်(၄)မှန်နှင့် မြေသြဇာအသုံးပြုရေး အတွက် မှန်(၄)မှန် Greenway
စိုက်ပျိုးရေးစနစ် အတွက် မှန်(၄)မှန်နှင့် မြေသြဇာအသုံးပြုရေး အတွက် မှန်(၄)မှန်
စပါးခွံဖွဲပြာ သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း Greenway
စပါးခွံဖွဲပြာ သဘာဝ မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း
မြေချဉ်ခြင်း ပြဿနာများနှင့် ပြုပြင်ခြင်း Greenway
မြေချဉ်ခြင်း ပြဿနာများနှင့် ပြုပြင်ခြင်း
တိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း Greenway
တိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် မြေသြဇာ ပြုလုပ်နည်း
တောင်သူများသတိထားစေချင်သည့် ပိုးသတ်ဆေး Greenway
တောင်သူများသတိထားစေချင်သည့် ပိုးသတ်ဆေး

Partners

  စကားပုံ  

"ငှက်ပျောတစ်ခိုင် သားတစ်ထိုင်"