ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုကိပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး အစိမ်းရောင်လမ်းတွင် စိတ်ဝင်စားရာနယ်ပယ်အလိုက် ဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။