စိုက်ပျိုးနည်း

ခရမ်းသီး စိုက်ပျိုးနည်း စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန
ခရမ်းသီး စိုက်ပျိုးနည်း
ကျောက်ဖရုံသီး စိုက်ပျိုးနည်း စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန
ကျောက်ဖရုံသီး စိုက်ပျိုးနည်း
အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက်များ UNESCO-LIFT
အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ကြက်သွန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက်များ
ဝါး.........အစေ့ဖြင့်မျိုးပွားခြင်း Greenovator
ဝါး.........အစေ့ဖြင့်မျိုးပွားခြင်း
ချဉ်ပေါင်ဖာလာ စိုက်ပျိုးနည်း စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန
ချဉ်ပေါင်ဖာလာ စိုက်ပျိုးနည်း
ပဲပုပ်(Soybean) စိုက်ပျိုးနည်း Greenovator
ပဲပုပ်(Soybean) စိုက်ပျိုးနည်း
စပါးမျိုးစေ့ ဆားရည်စိမ် စိုက်ပျိုးခြင်း စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန
စပါးမျိုးစေ့ ဆားရည်စိမ် စိုက်ပျိုးခြင်း
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (မြေပဲသီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (မြေပဲသီးနှံ)
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (နှမ်းလျင်သီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (နှမ်းလျင်သီးနှံ)
စပါးတိုက်ရိုက် မျိုစေ့ချ အခြောက်စိုက်နည်း Greenovator
စပါးတိုက်ရိုက် မျိုစေ့ချ အခြောက်စိုက်နည်း
စပါးလင်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ Greenovator
စပါးလင်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးရေး (ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲမျိုးစုံ) Greenovator
သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးရေး (ပြောင်းဖူးနှင့် ပဲမျိုးစုံ)
တောင်သူများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထား ခေါင်နှံမျိုးသန့်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းစနစ် Greenovator
တောင်သူများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထား ခေါင်နှံမျိုးသန့်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းစနစ်
လျှော်ဖြူစိုက်ဖို့ မြေပြုပြင်မယ်ဆိုလျှင်ဖြင့်.... Greenovator
လျှော်ဖြူစိုက်ဖို့ မြေပြုပြင်မယ်ဆိုလျှင်ဖြင့်....
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ) Greenovator
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကအချက်များ (စပါးသီးနှံ)
စပါးအစွမ်းရှိ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏အခြေခံမူများ Greenovator
စပါးအစွမ်းရှိ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၏အခြေခံမူများ
ဝါးကိုင်းတက်ဖြင့် မျိုးပွားခြင်း Greenovator
ဝါးကိုင်းတက်ဖြင့် မျိုးပွားခြင်း
ပျိုးဝါးခြမ်းရအောင် ပျိုးထောင်နည်း Greenovator
ပျိုးဝါးခြမ်းရအောင် ပျိုးထောင်နည်း
SALIBU (စပါးလမိုင်း) စိုက်ပျိုးနည်းပညာ Greenovator
SALIBU (စပါးလမိုင်း) စိုက်ပျိုးနည်းပညာ
လျှော်ဖြူပင်နှင့် ရာသီဉတု Greenovator
လျှော်ဖြူပင်နှင့် ရာသီဉတု
လျှော်ဖြူခြံ တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင် Greenovator
လျှော်ဖြူခြံ တည်ထောင်တော့မယ်ဆိုရင်

Partners

  စကားပုံ  

"တမန်းအိုအို ပျိုးပျိုပျို"